Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen meer dan 100 miljard kilometer af.

Autogebruik neemt toe

Het totaal aantal voertuigkilometers, oftewel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 70% toegenomen tot 104 miljard km. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2004 bijna 20 miljard km dat betekent meer dan viermaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2004 ongeveer 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 35% ten opzichte van 1980.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland. Tot en met 1999 zijn de cijfers onder andere afkomstig van CBS-onderzoeken naar het bezit en gebruik van personenauto's (PAP), bedrijfsvoertuigen (BVE) en motorfietsen (MFE). Nieuwe statistieken over de verkeersprestaties van personen- en bedrijfsvoertuigen zijn in ontwikkeling. Er bestaan geen plannen voor een nieuwe motorfiets-enquête. De verkeersprestaties gedurende 2000-2004 zijn geschat met behulp van de ontwikkeling van het motorvoertuigenpark en de mobiliteit van de Nederlandse bevolking.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2004 (indicator 0027, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.