Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen meer dan een miljard kilometer af.

Autogebruik neemt toe

Het totaal aantal voertuigkilometers, of te wel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 70% toegenomen tot 101 miljard km. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2002 ruim 18 miljard km dat betekent meer dan viermaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2002 ongeveer 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 35% ten opzichte van 1980.

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties op Nederlands gebied.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2002 (indicator 0027, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.