Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2015 en 2017 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, met bijna 7 procent toegenomen tot 141 miljard kilometer. Hiervan is 110 miljard kilometer afgelegd met een personenauto en ruim 26 miljard kilometer met een bedrijfsvoertuig.

Vervoersprestatie personenauto's

Het totaal aantal voertuigkilometers (verkeersprestatie) van personenauto's is in 2017 ruim 40 procent hoger dan in 1990. In 2017 legden personenauto's 110 miljard kilometer af binnen Nederland. Hiervan is 68 procent verreden met een auto met een benzinemotor en bijna 30 procent met een dieselmotor, beide inclusief hybride auto's.

Vervoersprestatie bedrijfsvoertuigen

De verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen is in de periode 1990-2009 met 82 procent toegenomen. Deze stijging is vooral het gevolg van een forse toename van het aantal bestelauto's. Tussen 2008 en 2014 is de verkeersprestatie van bedrijfsvoertuigen met bijna 9 procent gedaald. In 2017 is deze weer terug op het niveau van 2008. In dat jaar legden lichte bedrijfsvoertuigen 18 miljard kilometer en zware bedrijfsvoertuigen ruim 8 miljard kilometer af binnen Nederland. In 1990 bedroegen de verkeersprestaties respectievelijk nog 8,2 en 6,3 miljard kilometer.

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
27
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2017 (indicator 0027, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.