Ontwikkelingen in de maatschappij

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigkilometers neemt nog steeds jaarlijks toe. De personenauto's leggen meer dan 100 miljard kilometer af.

Autogebruik neemt toe

Het totaal aantal voertuigkilometers, oftewel de verkeersprestatie, van personenauto's is ten opzichte van 1980 met bijna 70% toegenomen tot ongeveer 105 miljard km. De verkeersprestatie van bestelauto's bedroeg in 2005 ruim 19 miljard km. Dat betekent meer dan viermaal zoveel kilometers als in 1980. Zware bedrijfsvoertuigen legden in 2005 ongeveer 8 miljard kilometer af binnen Nederland, een toename van 35% ten opzichte van 1980.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over verkeerprestaties is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op verkeersprestaties in Nederland. Tot en met 1999 zijn de cijfers onder andere afkomstig van CBS-onderzoeken naar het bezit en gebruik van personenauto's (PAP), bedrijfsvoertuigen (BVE) en motorfietsen (MFE). Nieuwe statistieken over de verkeersprestaties van personen- en bedrijfsvoertuigen zijn in ontwikkeling. Er bestaan geen plannen voor een nieuwe motorfiets-enquĂȘte. De verkeersprestaties gedurende 2000-2005 zijn geschat met behulp van de ontwikkeling van het motorvoertuigenpark en de mobiliteit van de Nederlandse bevolking.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005 (indicator 0027, versie 06 , 16 augustus 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.