Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 1990 1995199920002001
      
PJ
Totaal2 7022 9473 0273 0503 145
Energiebedrijven 3)350398418419455
Industrie 4)1 1431 2051 2561 2411 246
Consumenten404445420421438
Verkeer en vervoer375421457462467
Overige energie afnemers 5)430478476507539
Detaillering 2001Totaal w.v. als brandstof inals grondstof 2)
  warmtekracht-ovens, ketels, 
  installaties1)kachels, etc. 
PJ
Totaal3 1454082 234504
Energiebedrijven 3)455367880
Industrie 4)1 24636733477
Consumenten438-437-
Verkeer en vervoer467-4643
Overige energie afnemers 5)539551224
     
Bron: CBS.   CBS/MC/okt02
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Landbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen algemeen

Ondanks energiebesparende maatregelen is het energiegebruik de laatste tien jaar toegenomen. Het elektriciteitsverbruik is sinds 1990 meer dan verdubbeld.

Ontwikkelingen doelgroepen

Het elektriciteitsverbruik bij de huishoudens is sinds 1990 met ruim 35% gestegen. Dit is met name een gevolg van een sterke toename van het aantal elektrische apparaten, ondanks dat deze apparaten energiezuiniger zijn geworden. In het verkeer neemt het aantal verreden kilometers nog steeds toe, zowel in het personen- als het goederenvervoer. Ook het energiegebruik in de landbouw is sinds 1990 toegenomen, vooral door de areaalvergroting in de glastuinbouw.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2001 (indicator 0052, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.