Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van energiedragers is de laatste tien jaar toegenomen. In 2003 is een groei waargenomen van ruim 3%.

 1990 1995200120022003w.v.  
      als brandstof inals
      warmte-ovens, grondstof2)
      kracht-ketels, 
      installatieskachels, 
      1)etc. 
         
 PJ       
         
Totaal2 7022 9463 1453 1443 2474492 167631
         
Energiebedrijven3)350398454469475410660
Industrie4)1 1431 2051 2491 2501 31434674606
Consumenten40444543742043104310
Verkeer en vervoer37542146747648204793
Overige energie        
afnemers5)430478537530545551722
         
Bron: CBS.CBS/MC/sept04/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Land- en tuinbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen totale binnenlandse energieverbruik

Ondanks energiebesparende maatregelen is het totale binnenlandse energieverbruik de laatste tien jaar gestegen. In 2003 is het verbruik ruim 3% hoger dan in 2002.In de industrie is het energieverbruik in 2003 met 5% toegenomen ten opzichte van 2002. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een groter verbruik bij de raffinaderijen en organische basischemie, en in mindere mate aan de metaalproducten- en basis-ferrometaalindustrie.

Ook het energieverbruik bij de huishoudens is weer iets toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een groter aardgasverbruik als gevolg van enkele koudere wintermaanden, en anderzijds door een verdere groei van het aantal elektrische apparaten in huishoudens.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De in de tabel getoonde cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening wijken af van de gegevens die gepubliceerd zijn in StatLine (CBS, 2004b). De onderverdeling Energievoorziening en Industrie volgens de doelgroepen voor het milieubeleid is anders dan die in de publicaties op StatLine zijn gebruikt (zie ook voetnoten 3 en 4 onder aan de tabel).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2003 (indicator 0052, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.