Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van energiedragers is de laatste tien jaar toegenomen. In 2002 trad een lichte daling in het verbruik op.

 1990 1995200020012002w.v. als brandstof inw.v. als
      warmte-ovens grondstof
      kracht-ketels2)
      installatieskachels 
      1)etc 
 
 PJ       
Totaal2 7022 9443 0513 1453 1414432 120578
         
Energiebedrijven3)35039841945446940366-
Industrie4)1 1431 2011 2401 249124936662551
Consumenten404445422437420-420-
Verkeer en vervoer375421463467476-4733
Overige energie afnemers5)430478506537527449924
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt03/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Landbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen

Ondanks energiebesparende maatregelen is het energieverbruik de laatste tien jaar toegenomen. In 2002 is het totale binnenlands verbruik iets afgenomen. In de industrie is in 2002 een stabilisering van het energieverbruik waar te nemen. In 2002 is het Energieverbruik door huishoudens, 1990-2019 iets gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het lagere aardgasverbruik in verband met een zachte winter.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2002 (indicator 0052, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.