Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een jarenlange groei is het verbruik van energiedragers in 2005 nagenoeg gelijk gebleven aan dat van het voorgaande jaar.

 1990 1995200020042005w.v.  
      als brandstof inals
      warmte-kracht-installaties1)ovens, ketels, kachels, etc.grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten2)
         
 PJ       
         
Totaal2 7022 964 3 0653 3143 3114252 171715
         
Energiebedrijven3)350403408474465387699
Industrie4)1 1431 2001 2671 3641 41230707676
Consumenten40445543243842504250
Verkeer en vervoer37542146248848604824
Overige energie-afnemers5)430486496549523948827
         
Bron: CBS.CBS/MNC/mrt07/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
5) Waaronder de doelgroepen Land- en tuinbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen totale binnenlandse energieverbruik

Wellicht ten gevolge van energiebesparende maatregelen is het totale binnenlandse energieverbruik in 2005 gelijk gebleven ten opzichte van jaar er voor. Alleen in de industrie is het energieverbruik in 2005 met 3,5% toegenomen ten opzichte van 2004. Ook het energieverbruik bij de huishoudens is iets afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een lager aardgasverbruik als gevolg van de zachte seizoenen van 2005.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het Nederlandse energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De in de tabel getoonde cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening wijken af van de gegevens die gepubliceerd zijn in de Energiebalans in StatLine (CBS, 2006). De onderverdeling energievoorziening en industrie volgens de doelgroepen voor het milieubeleid is anders dan die in de publicaties in StatLine zijn gebruikt (zie ook voetnoot 3 en 4 onder aan de tabel).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2005 (indicator 0052, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.