Energieverbruik per bedrijfstak, 2011-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2015 (voorlopig cijfer) is het energieverbruik met 1,0 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste daling kwam voor in de industrie, deze daalde met bijna 4 procent. Bijna 60 procent van de totale energieverbruik wordt in de industrie gebruikt.

Algemene ontwikkelingen energieverbruik

In 2015 (voorlopig cijfer) is het energieverbruik met 1,0 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De Industrie daalde met bijna 4 procent het meest. "Landbouw, bosbouw en visserij" en "waterbedrijven en afvalbeheer" daalden beiden met een half procent. Het energieverbruik in de Energievoorziening, Handel en overig stegen met 5, 4 en 4 procent.

Toelichting revisie

De cijfers van de energiebalans zijn voor de periode 1995 tot en met 2013 gereviseerd. Dit zijn de cijfers die in de tabel Kerncijfers staan. De gegevens per bedrijfstak is een nieuwe tabel. Deze tabel start met gereviseerde data vanaf 2011. De belangrijkste aanleidingen voor de revisie waren een trendbreuk in de tijdreeks voor de bedrijfstak petrochemie, de mogelijkheid klantenbestanden van netwerkbedrijven te gebruiken voor het bepalen van het finaal verbruik van aardgas en elektriciteit en het beschikbaar komen van nieuwe broninformatie over het verbruik van brandstoffen voor vervoer en mobiele bronnen. Meer informatie is te lezen in het artikel Revisie energiebalans 1995-2013 (CBS, 2015b).
De voormalige tabel "Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013" is opgeheven. Daarvoor in de plaats is een nieuwe tabel uitgekomen, hierin wordt de Standaard BedrijfsIndeling (SBI) van het CBS gehanteerd. Op dit moment is deze beschikbaar voor de jaren 2011-2015. Deze tabel zal later worden teruggelegd naar 1995.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik per sector
Omschrijving
Ontwikkeling van het totale energieverbruik in Nederland naar economische sector (energiesector, industrie, huishoudens, verkeer en vervoer en overige sectoren).
De gegevens 2014 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse netwerbedrijven als TenneT, Gasunie. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
De energiesector omvat de winning van aardolie en aardgas (categorie 06 van de SBI 2008), cokesfabrieken, aardolie-industrie (categorie 192 van de SBI 2008) en energiebedrijven (categorie 35 van de SBI 2008). Tot de industrie behoren de categorieën 10 tot en met 33 van de SBI 2008.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, energie-aanvoer, energie-aflevering, totaal finaal verbruik) en economische sectoren.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks; Publicatie op statline 3x per jaar: Voorlopige cijfers:
- maart/april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers:
- juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers:
- november/december van het tweede volgende jaar op het verslagjaar.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015a)
Opmerking
De kerncijfers van de energiebalans zijn voor de periode 1995 tot en met 2013 gereviseerd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor waren een trendbreuk in de tijdreeks voor de bedrijfstak petrochemie, de mogelijkheid klantenbestanden van netwerkbedrijven te gebruiken voor het bepalen van het finaal verbruik van aardgas en elektriciteit en het beschikbaar komen van nieuwe broninformatie over het verbruik van brandstoffen voor vervoer en mobiele bronnen. De cijfers naar bedrijfstak zijn vanaf 2011 gereviseerd. Meer informatie is te lezen in het artikel Revisie energiebalans 1995-2013 (CBS, 2015b).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik per bedrijfstak, 2011-2015 (indicator 0052, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.