Energieverbruik per sector, 2011-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 is het energieverbruik met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het energieverbruik schommelt al jaren rond de 2300 PJ. Bijna 60 procent van de totale energieverbruik wordt in de industrie gebruikt.

Ontwikkelingen energieverbruik

In 2016 is het energieverbruik met 0,4 procent gestegen ten opzichte van 2015. De industrie, de grootste verbruiker, steeg met 0,8 procent. De handel steeg met 0,6 procent. In de energievoorziening daalde het energieverbruik met ruim 2 procent en in de landbouw, bosbouw en visserij was een stijging van 1,7 procent.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik per sector
Omschrijving
Ontwikkeling van het totale energieverbruik in Nederland naar economische sector (landbouw, bosbouw en visserij, industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, handel en overige sectoren.
De gegevens 2015 en 2016 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse netwerkbedrijven als TenneT, Gasunie. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
De energievoorziening omvat de winning van aardolie en aardgas (categorie 06 van de SBI 2008), cokesfabrieken, aardolie-industrie (categorie 192 van de SBI 2008) en energiebedrijven (categorie 35 van de SBI 2008). Tot de industrie behoren de categorieën 10 tot en met 33 van de SBI 2008.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, energie-aanvoer, energie-aflevering, totaal finaal verbruik) en economische sectoren.
Verschijningsfrequentie
Drie maal per jaar worden er nieuwe gegevens gepubliceerd in de database StatLine van het CBS. In maart / april van het jaar volgend op het verslagjaar betreft het voorlopige cijfers. In juni / juli van het jaar volgend op het verslagjaar gaat het om nader voorlopige cijfers en in november / december van het tweede volgende jaar op het verslagjaar om definitieve cijfers.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik per sector, 2011-2016 (indicator 0052, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.