Energie en milieu

Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1999 2000 2001
           
PJ
Totaal 2 702 2 947 3 027 3 050 3 145
Energiebedrijven 3) 350 398 418 419 455
Industrie 4) 1 143 1 205 1 256 1 241 1 246
Consumenten 404 445 420 421 438
Verkeer en vervoer 375 421 457 462 467
Overige energie afnemers 5) 430 478 476 507 539
Detaillering 2001 Totaal w.v. als brandstof in als grondstof 2)
    warmtekracht- ovens, ketels,  
    installaties1) kachels, etc.  
PJ
Totaal 3 145 408 2 234 504
Energiebedrijven 3) 455 367 88 0
Industrie 4) 1 246 36 733 477
Consumenten 438 - 437 -
Verkeer en vervoer 467 - 464 3
Overige energie afnemers 5) 539 5 512 24
         
Bron: CBS.       CBS/MC/okt02
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Landbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen algemeen

Ondanks energiebesparende maatregelen is het energiegebruik de laatste tien jaar toegenomen. Het elektriciteitsverbruik is sinds 1990 meer dan verdubbeld.

Ontwikkelingen doelgroepen

Het elektriciteitsverbruik bij de huishoudens is sinds 1990 met ruim 35% gestegen. Dit is met name een gevolg van een sterke toename van het aantal elektrische apparaten, ondanks dat deze apparaten energiezuiniger zijn geworden. In het verkeer neemt het aantal verreden kilometers nog steeds toe, zowel in het personen- als het goederenvervoer. Ook het energiegebruik in de landbouw is sinds 1990 toegenomen, vooral door de areaalvergroting in de glastuinbouw.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2001 (indicator 0052, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.