Bodemgebruik in Nederland, 1977-1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 1977197919831985198919931996
 
 km2
Totaal37 18737 28337 29137 33439 85841 02841 526
Landbouwgrond24 37224 25224 04223 97423 99123 75523 508
w.o.glastuinbouw133137140138127142143
 
Bossen2 9052 9402 9693 0033 0983 1083 233
 
Bebouwde grond2 6602 7442 9072 9502 9703 0933 201
w.v.woongebied1 8711 9352 0522 0852 1012 1682 242
 delfstoffenwinning72707065656651
 industrie, haven- en handelsterrein426443475485478526567
 overig bebouwd gebied291296309316326333341
 
Verkeersterrein1 2691 2631 3031 3281 3061 3311 340
w.o.spoor-, tram-        
 en metrowegen10110110110310110199
 verharde wegen9109279771 0131 0681 0961 132
 
Recreatieterrein647675738782760809827
 
Natuurlijk terrein1 6411 6031 5571 4971 4061 4091 379
w.v.droog natuurlijk terrein834866849839867866839
 nat natuurlijk terrein808737707659540543539
 
Overige gronden451461408387349374385
w.o.bouwterrein337341284254215237235
 
Water3 2433 3443 3683 4145 9777 1487 653
 
Bron: Visser.CBS/MC/okt02

Ontwikkeling van het bodemgebruik

De oppervlakten bebouwd gebied, verkeersterrein en bos zijn toegenomen, terwijl natuurlijk terrein en landbouwgebied zijn afgenomen. De toename van de hoeveelheid water is puur administratief en is het gevolg van het indelen van grote wateren bij gemeenten.

Relevantie

De uitbreiding van de meer stedelijke functies als 'bebouwde grond' en 'verkeersterrein' zet druk op de overige functies. Dit heeft uiteindelijk consequenties voor milieu en natuur, bijvoorbeeld door het verlies van areaal natuurgebied of doorsnijding van deze gebieden.

Methodiek

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen ervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren (Noordzee, Waddenzee, Eems, Dollard), maar ook door herziening van de rijksgrenzen (Eems). De toename van de oppervlakte gemeentelijk ingedeeld gebied, alsmede oppervlaktewater, tussen 1989 en 1996 wordt veroorzaakt door de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten. Tussen 1985 en 1989 is de methodiek van gegevens verzamelen gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's. Bovendien zijn de definities van de verschillende categorieën licht gewijzigd (CBS, 1992). Deze wijziging ten aanzien van de gegevensverzameling heeft ook invloed op de continuïteit van de gegevensreeks. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de categorieën 'recreatieterrein' en 'verkeersterrein'.

Bronnen

  • CBS (1992). Bodemstatistiek 1989. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002). Statline. Bodemgebruik in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Visser, H. (2000). Bodemgebruik in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/2. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bodemgebruik in Nederland, 1977-1996 (indicator 0060, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.