Veranderingen bodemgebruik, 1979 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1979 en 2010 is de oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de oppervlakte recreatie-, agrarisch-, natuurlijk terrein en bos (groene ruimte) afgenomen. De afname van de groene ruimte wordt veroorzaakt door de afname van agrarisch terrein.

Bodemgebruik in Nederland, 1979 - 2010
  19791993199619962000200620082010
     herzien1)    
          
  km2       
          
Totaal37 28341 02841 52641 52641 52841 54341 54341 543
          
Verkeersterrein 1)1 2631 3311 3401 1251 1301 1601 1711 176
w.o.spoorterrein 1)101101999188858686
 wegverkeersterrein 1)9271 0961 1321 0081 0161 0501 0611 066
          
Bebouwd terrein1)2 6743 0273 1503 0483 1833 3793 4493 502
w.v.woonterrein1 9352 1682 2422 1382 2112 2782 3012 314
 bedrijventerrein 1)443526567600659755786814
 overig bebouwd terrein296333341311312346362374
          
Semi-bebouwd terrein531440436378486528514512
w.o.delfstofwinplaats 1)7066513132312932
 bouwterrein341237235217327376368369
          
Recreatieterrein 1)675809827862889963977988
          
Agrarisch terrein24 25223 75523 50823 60423 26022 85822 75822 644
w.o.terrein voor glastuinbouw137142143139150162168166
          
Bos en open natuurlijk terrein4 5434 5174 6124 7844 8354 8404 8504 865
w.v.bos2 9403 1083 2333 4413 5013 4473 4483 454
 open droog natuurlijk terrein866866839836833850855878
 open nat natuurlijk terrein737543539507501543547534
          
Binnenwater 3)1 5952 9733 4793 5533 5743 6263 6353 661
w.o.afgesloten zeearm...321321321320321
          
Buitenwater 3)1 7494 1754 1744 1734 1704 1884 1894 195
w.o.Waddenzee4192 5902 5912 5912 5942 5722 5722 562
 Oosterschelde 1) 727644642346346346346346
 Westerschelde 2)...298298299299299
          
Bron: CBS. CBS/CLO/dec13/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers in 1996 herzien. De cijfers na 1996 zijn op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003). 2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde. 3) In deze periode heeft de gemeentelijke toewijzing van zowel het IJsselmeer als de Waddenzee plaats gevonden. Vanaf 1996 is al het water gemeentelijk ingedeeld.

Toename rode ruimte en afname groene ruimte tussen 1979 en 2010

Sinds 1979 is de rode ruimte met ruim 700 km2 toegenomen. De groene ruimte neemt verder af doordat wijzigingen in het bodemgebruik veelal ten koste gaan van agrarisch terrein. De andere vormen van bodemgebruik binnen de groene ruimte zijn wel toegenomen (ruim 600 km2). Wel neemt binnen het agrarisch terrein het oppervlak glastuinbouw toe. Binnen de blauwe ruimte (binnen- en buitenwater) groeit het oppervlak binnenwater gestaag en is er weinig ontwikkeling te zien in de oppervlakte buitenwater.

Agrarisch terrein is afgenomen tussen 2008 en 2010

Tussen 2008 en 2010 is het ruimtegebruik door de landbouw afgenomen. Agrarisch terrein is daarmee de grootste leverancier van gebied met een nieuwe bestemming. Tussen 2000 en 2008 nam agrarisch terrein gemiddeld af met 63 km2 per jaar, tussen 2008 en 2010 is dit afgenomen tot gemiddeld 57 km2 per jaar.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Veranderingen bodemgebruik, 1979-2010
Omschrijving
In de tekst worden de termen bodemgebruik en ruimtegebruik door elkaar heen gebruikt. Totale oppervlakte van Nederland naar: verkeersterrein, bebouwd terrein, semi-bebouwd terrein, recreatieterrein, agrarisch terrein, bos en open natuurlijk terrein, binnenwater en buitenwater (in km2, tijdreeks).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Hans Visser
Berekeningswijze
De korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005) geeft informatie over de berekeningsmethode.
Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's.
Om in de tabel een verbinding te maken met de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend.
Met ingang van het onderzoeksjaar 2000 wordt bij de inventarisatie van het bodemgebruik een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003).
Geografische verdeling
Nederland, provincies.
Andere variabelen
Voor de meeste hoofdterreintypen zijn er meer onderverdelingen beschikbaar dan in de tabel wordt weergegeven.
Verschijningsfrequentie
Eens in de twee à drie jaar
Achtergrondliteratuur
Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector (CBS, 2003).
Korte onderzoeksbeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veranderingen bodemgebruik, 1979 - 2010 (indicator 0060, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.