Bodemgebruik in Nederland, 1979-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1979 zijn de oppervlakten wegverkeersterrein, bebouwd terrein, recreatieterrein en bos en open natuurlijk terrein toegenomen. Dit gaat ten koste van het agrarisch terrein (landbouwgebied). Binnen het agrarisch terrein neemt echter de glastuinbouw wel toe.

  19791985199319961996 herzien1)20002003
         
  km2      
         
Totaal37 28337 33441 02841 52641 52641 52841 528
         
Verkeersterrein 1)1 2631 3281 3311 3401 1251 1301 147
w.o.spoorterrein 1)10110310199918884
 wegverkeersterrein 1)9271 0131 0961 1321 0081 0161 040
         
Bebouwd terrein1)2 6742 8853 0273 1503 0483 1833 289
w.v.woonterrein1 9352 0852 1682 2422 1382 2112 239
 bedrijventerrein 1)443485526567600659711
 overig bebouwd terrein296316333341311312339
         
Semi-bebouwd terrein531452440436378486506
w.o.delfstofwinplaats 1)70656651313231
 bouwterrein341254237235217327349
         
Recreatieterrein 1)675782809827862889937
         
Agrarisch terrein24 25223 97423 75523 50823 60423 2602 3037
w.o.Terrein voor glastuinbouw137138142143139150157
         
Bos en open natuurlijk terrein4 5434 5004 5174 6124 7844 8354 840
w.v.bos2 9403 0033 1083 2333 4413 5013 464
 open droog natuurlijk terrein866839866839836833836
 open nat natuurlijk terrein737659543539507501541
         
Binnenwater1 5951 6772 9733 4793 5533 5743 598
w.o.afgesloten zeearm....321321321
         
Buitenwater1 7491 7374 1754 1744 1734 1704 174
w.o.Waddenzee4194212 5902 5912 5912 5942573
 Oosterschelde 1) 727705644642346346346
 Westerschelde 2)....298298299
         
Bron: CBS.CBS/MNC/jan07/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien, 2000 en 2003 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003).
2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde.

Agrarisch gebied neemt af ten gunste van andere functies

Door de economische en demografische ontwikkelingen vindt een steeds verdere uitbreiding plaats van de meer stedelijke functies (bebouwd, semi-bebouwd en verkeer). Ook de oppervlakte recreatieterrein groeit nog steeds gestaag. De groei in het ruimtegebruik voor deze functies gaat vrijwel altijd ten koste van de oppervlakte agrarisch terrein. De groei van bos en open natuurlijk terrein lijkt af te vlakken.

Gemeentelijk ingedeeld gebied tot 1996 regelmatig bijgesteld

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen hiervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren maar ook door herziening van de rijksgrenzen. Met name de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten spelen hierbij een rol.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's. Bij de inventarisatie van het bodemgebruik in 2000 is een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector)(CBS, 2003). Om in de tabel een verbinding te maken met de de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend. Meer informatie over de berekeningsmethode geeft het artikel Bodemgebruik (CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bodemgebruik in Nederland, 1979-2003 (indicator 0060, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.