Bodemgebruik in Nederland, 1979-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2000 zijn de oppervlakten verkeersterrein, (semi-)bebouwd gebied, recreatieterrein en bos toegenomen, terwijl het landbouwgebied is gekrompen.

  197919851989199319961996 herzien1)2000
         
  km2      
         
Totaal37 28337 33439 85841 02841 52641 52641 528
         
Verkeer 1)1 2631 3281 3061 3311 3401 1251 130
w.o.spoorweg 1)101103101101999188
 hoofdweg 1)9271 0131 0681 0961 1321 0081 016
         
Bebouwd 1)2 6742 8852 9053 0273 1503 0483 183
w.v.woongebied1 9352 0852 1012 1682 2422 1382 211
 bedrijfsterrein 1)443485478526567600659
 overig bebouwd gebied296316326333341311312
         
Semi-bebouwd531452414440436378486
w.o.delfstoffenwinning 1)70656566513132
 bouwterrein341254215237235217327
         
Recreatie 1)675782760809827862889
         
Landbouw24 25223 97423 99123 75523 50823 60423 260
w.o.glastuinbouw137138127142143139150
         
Bos en natuur4 5434 5004 5054 5174 6124 7844 835
w.v.bos2 9403 0033 0983 1083 2333 4413 501
 droog natuurlijk terrein866839867866839836833
 nat natuurlijk terrein737659540543539507501
         
Binnenwater1 5951 6771 7942 9733 4793 5533 574
w.o.afgesloten zeearm.....321321
         
Buitenwater1 7491 7374 1824 1754 1744 1734 170
w.o.Waddenzee4194212 5932 5902 5912 5912 594
 Oosterschelde 1) 727705644644642346346
 Westerschelde 2).....298298
         
Bron: CBS.CBS/MC/mei03/0060
1) Door het gebruik van een nieuwe classificatie zijn de cijfers 1996-herzien en 2000 op een andere wijze samengesteld dan de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie: CBS (2003).
2) De oppervlakte van de Westerschelde voor de jaren 1979-1996 is opgenomen in de cijfers van de Oosterschelde.

Agrarisch gebied neemt af ten gunste van andere functies

Door de economische en demografische ontwikkelingen vindt een steeds verdere uitbreiding plaats van de meer stedelijke functies (bebouwd, semi-bebouwd en verkeer). Ook de oppervlakte recreatieterrein groeit nog steeds gestaag. De groei in het ruimtegebruik voor deze functies gaat vrijwel altijd ten koste van de oppervlakte landbouwgebied. Gezien het gegeven dat de oppervlakte in gebruik voor bos toeneemt zijn de negatieve consequenties voor bos en natuur beperkt. Natuur is in geringe mate afgenomen ten gunste van bos.

Gemeentelijk ingedeeld gebied tot 1996 regelmatig bijgesteld

De tabel beschrijft het bodemgebruik in het gemeentelijk ingedeeld gebied. De grenzen hiervan zijn tot 1996 vaak bijgesteld, met name door de gemeentelijke indeling van wateren maar ook door herziening van de rijksgrenzen. Met name de toedeling van de Waddenzee en grote delen van het IJsselmeer aan gemeenten spelen hierbij een rol.

Technische toelichting

Tussen 1985 en 1989 is de wijze van gegevensverzameling gewijzigd. Voor 1989 werden de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Vanaf 1989 vindt de inventarisatie plaats aan de hand van luchtfoto's. Bovendien zijn de definities van de verschillende categorieën licht gewijzigd (CBS, 1992). De wijziging ten aanzien van de gegevensverzameling heeft invloed op de continuïteit van de gegevensreeks. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de categorieën 'recreatieterrein' en 'verkeersterrein'.Bij de inventarisatie van het bodemgebruik in 2000 is een nieuwe methodiek gevolgd. Voor dit jaar is gebruik gemaakt van de basisgeometrie van het digitale topografische basisbestand van de Topografische Dienst Nederland (TOP10Vector). Om in de tabel een verbinding te maken met de uitkomsten van eerdere bodemstatistieken is het bodemgebruik in 1996 ook conform de nieuwe werkwijze berekend.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bodemgebruik in Nederland, 1979-2000 (indicator 0060, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.