Ruimtegebruik

Bodemgebruikskaart voor Nederland, 1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bodemgebruik in Nederland

Op de bodemgebruikskaart valt de Veluwe op doordat natuur daar de belangrijkste functie is. Een duidelijke concentratie van stedelijke gebruiksvormen is te zien in West-Nederland. In het oosten en zeker het noorden van het land is duidelijk minder stedelijke bebouwing aanwezig. De landbouw is in Nederland nog steeds de grootste grondgebruiker; in 1996 is circa 69% van het landoppervlak in gebruik bij de agrarische sector.

Methodiek

De getoonde categorieën zijn samengesteld uit de categorieën van de CBS Bodemstatistiek. Landbouw is inclusief de glastuinbouw. Het stedelijk gebied bestaat uit de categorie bebouwde grond. Onder natuur valt behalve bos ook nat en droog natuurlijk terrein.

Referenties

  • CBS (2002). Statline. Bodemgebruik in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Visser, H. (2000). Bodemgebruik in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/2. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Bodemgebruikskaart voor Nederland, 1996 (indicator 0061, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.