Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 19901995199920002001*w.v. 
      directindirect
        
 1 000 kg      
Metalen       
Koper (Cu)26,5282928,427,325,12,1
Lood (Pb)9,718,67,027,067,396,550,835
Zink (Zn)10810110310610847,560,2
        
Aromatisch organische stoffen       
Benzeen167111113130139139-
Benzo(a)pyreen2,72,480,470,480,50,440,061
Fluorantheen8,677,932,322,242,212,140,068
PAK (6 van Borneff)1513,73,553,493,513,220,293
Tolueen426286289332355355-
Xylenen159159159159159159-
        
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02

Ontwikkelingen emissies naar water

De emissies naar water door de doelgroep Verkeer en vervoer betreffen vooral metalen, en aromatisch organische verbindingen (zoals benzeen, PAK's, tolueen en xylenen). Deze emissies worden veroorzaakt door slijtage van wegdek, banden en bovenleidingen, afspoeling van lekkages van motorolie, uitloging en corrosieprocessen. De emissie van lood is reeds sterk verminderd door de vervanging van lood in benzine.

Maatregelen ter vermindering van de emissies

Voor de vermindering van de koperemissies zijn een aantal maatregelen te noemen. Ingaande 1999 is het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verven (antifoulings) in de pleziervaart verboden. Door maatregelen bij wasstraten van spoorwegmaterieel en afvoer van lozingen vanuit de bedding van nieuwe railverbindingen wordt getracht de emissie van koperslijtsel van bovenleidingen te controleren en te verminderen. Bij de aanleg van nieuwe railverbindingen wordt voorts zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emissie-arme materialen.De zinkemissies worden voornamelijk veroorzaakt door corrosie van verzinkt stalen vangrails en wegmeubilair (lantaarnpalen e.d.). Een belangrijke reductie moet worden bereikt door de ontwikkeling en toepassing van een nieuw type vangrail waarbij het verzinkt staal is voorzien van een coating.De toename van Geluidsschermen en ZOAB in Nederland, 1975-2000 moet leiden tot een verminderde PAK- en metalen emissie door verminderde wegdek- en bandenslijtage. De toepassing van gecreosoteerd hout in de waterbouw is verboden, maar de uitloging van de bestaande opstand zorgt nog voor directe PAK emissies naar het oppervlaktewater.

Toelichting

De cijfers in de tabel omvatten zowel de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities naar het oppervlaktewater als de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities op het riool via afspoeling van verharde oppervlakken. Omdat een deel van de stoffen bij zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager. Cijfers over de Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2021 geeft cijfers over de belasting van het oppervlaktewater worden elders gepresenteerd.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001 (indicator 0133, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.