Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 zijn de emissies van metalen en aromatische organische stoffen door verkeer en vervoer gedaald. De laatste jaren treedt enige stabilisatie op.

 19901995199920002001w.v. 
      directindirect
        
Metalen1 000 kg      
Koper (Cu)26,528,029,028,527,825,72,07
Lood (Pb)9,718,67,027,357,416,590,817
Zink (Zn)10899,810310510647,159,2
        
Aromatisch organische stoffen     
Benzeen167111113137136136-
Benzo(a)pyreen2,72,480,470,490,400,340,059
Fluorantheen8,677,922,322,291,961,900,066
PAK (6 van Borneff)1513,73,553,573,032,740,285
Tolueen426286289350349349-
Xylenen159159159159159159-
        
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02

Emissie van lood vrijwel constant

De emissie van lood daalt niet meer. Het gebruik van gelode benzine is inmiddels enige jaren gestaakt.

Emissie van koper daalt licht

Voor de vermindering van de koperemissies zijn een aantal maatregelen te noemen. Ingaande 1999 is het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verven (antifoulings) in de pleziervaart verboden. Door maatregelen bij wasstraten van spoorwegmaterieel en afvoer van lozingen vanuit de bedding van nieuwe railverbindingen wordt getracht de emissie van koperslijtsel van bovenleidingen te controleren en te verminderen. Bij de aanleg van nieuwe railverbindingen wordt voorts zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emissie-arme materialen.

Emissie van zink stijgt licht

De zinkemissies worden voornamelijk veroorzaakt door corrosie van verzinkt stalen vangrails en ander wegmeubilair, zoals lantaarnpalen. Een belangrijke reductie moet worden bereikt door de ontwikkeling en toepassing van een nieuw type vangrail waarbij het verzinkt staal is voorzien van een coating.

Emissies aromatische organische stoffen

De toename van Geluidsschermen en ZOAB in Nederland, 1975-2000 moet leiden tot een verminderde PAK- en metalen emissie door verminderde wegdek- en bandenslijtage. De toepassing van gecreosoteerd hout in de waterbouw is verboden, maar de uitloging van de bestaande opstand zorgt nog voor directe PAK emissies naar het oppervlaktewater.

Herkomst emissies naar water

De emissies naar water door verkeer en vervoer zijn afkomstig van van slijtage van wegdek, banden en bovenleidingen, afspoeling van lekkages van motorolie, uitloging en corrosieprocessen.

Wat zijn directe en indirecte emissies naar water?

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door Verkeer en vervoer, 1990-2001 (indicator 0133, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.