Emissies naar water door verkeer en vervoer, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 zijn de emissies van metalen en aromatische organische stoffen door de doelgroep Verkeer en vervoer gedaald. De laatste jaren treedt enige stabilisatie op.

 19901995200020012002w.v. 
      directindirect
        
 1 000 kg     
        
Metalen       
Koper (Cu)33,234,134,133,530,928,72,14
Lood (Pb)9,718,597,357,417,336,490,84
Zink (Zn)1491391431431448361
        
Aromatisch organische stoffen       
Benzeen167111137136132132-
Benzo(a)pyreen2,72,480,490,400,330,270,062
Fluorantheen8,677,922,31,971,721,650,068
PAK (6 van Borneff)1513,73,583,032,642,340,296
Tolueen426286350349339339-
Xylenen159159159159159159-
        
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei 2004/0133

Herkomst emissies naar water

De emissies naar water door verkeer en vervoer zijn afkomstig van slijtage van wegdek, banden en bovenleidingen, afspoeling van lekkages van motorolie, uitloging en corrosieprocessen.

Emissies lood vrijwel constant

De emissie van lood daalt niet meer. Het gebruik van gelode benzine is inmiddels enige jaren gestaakt.

Emissie van koper daalt licht

Voor de vermindering van de koperemissies zijn een aantal maatregelen te noemen. Ingaande 1999 is het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verven (antifoulings) in de pleziervaart verboden. Door maatregelen bij wasstraten van spoorwegmaterieel en afvoer van lozingen vanuit de bedding van nieuwe railverbindingen wordt getracht de emissie van koperslijtsel van bovenleidingen te controleren en te verminderen. Bij de aanleg van nieuwe railverbindingen wordt voorts zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emissie-arme materialen.

Emissie van zink stijgt licht

De zinkemissies worden voornamelijk veroorzaakt door corrosie van verzinkt stalen vangrails en ander wegmeubilair (lantaarnpalen e.d.). Een belangrijke reductie moet worden bereikt door de ontwikkeling en toepassing van een nieuw type vangrail waarbij het verzinkt staal is voorzien van een coating.

Emissies aromatische organische stoffen

De toename van ZOAB-wegdek moet leiden tot een verminderde PAK- en metalen emissie door verminderde wegdek- en bandenslijtage. De toepassing van gecreosoteerd hout in de waterbouw is verboden, maar de uitloging van de bestaande opstand zorgt nog voor directe PAK emissies naar het oppervlaktewater.

Technische toelichting

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door verkeer en vervoer, 1990-2002 (indicator 0133, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.