Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 199019951998199920002001*
       
 miljoen kg
Zwaveldioxide (SO2)1,10,690,520,500,510,53
Vuurhaarden1,10,680,500,480,490,51
Overige activiteiten0,0100,0160,0210,0260,0190,20
Stikstofoxiden (NOx)212220202021
Vuurhaarden212220202021
Overige activiteiten0,0930,0840,0810,0810,0810,077
Koolmonoxide (CO)706260545959
Vuurhaarden685958525756
Overige activiteiten2,52,32,22,32,32,2
       
Kooldioxide (CO2) 1)20 44721 70919 86119 65920 00620 749
Vuurhaarden20 39921 66019 81219 60919 95620 699
Overige activiteiten484949505050
Fijn stof4,03,73,93,43,53,4
Vuurhaarden2,21,92,21,71,81,8
Overige activiteiten1,91,81,71,81,71,6
VOS 2)373331302929
Vuurhaarden12109,88,99,39,3
Overige activiteiten262321212020
       
Methaan (CH4)171716161617
Vuurhaarden171716161617
Overige activiteiten0,0190,0220,0180,0260,0230,024
Distikstofoxide (N2O)0,140,200,220,210,190,19
Vuurhaarden0,060,050,050,050,050,05
Overige activiteiten0,080,140,170,170,140,14
Ammoniak (NH3) 3)6,56,76,86,96,97,0
Overige activiteiten6,56,76,86,96,97,0
       
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02
1) Betreft de zogenaamde actuele emissie. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en hout en andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren).

Toelichting

De tabel vermeldt de Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021 van een aantal stoffen. De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de emissies van de verschillende stoffen door de doelgroep in de totale emissies worden elders gepresenteerd.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2001 (indicator 0138, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.