Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Afname emissie kooldioxide in 2017

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) door huishoudens worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming, voornamelijk aardgas. De aanzienlijke afname van deze emissies in 2014 is veroorzaakt door de buitengewoon zachte winter. In 2015 en 2016 zijn de emissies van CO2 door minder zachte winters weer toegenomen, terwijl de emissie van NOx min of meer gelijk bleef door het toegenomen gebruik van de nieuwste generatie verwarmingsketels. In 2017 is de emissie van CO2 met 4 procent weer gedaald door een lager verbruik van aardgas voor ruimteverwarming.

Oorzaken van de emissies

De stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en bij andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx en CO2 hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwaterbereiding. De emissies van CO en fijnstof worden in aanzienlijke mate bepaald door houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de huishoudens (consumenten) in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op de website van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2017 (indicator 0138, versie 31,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.