Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een toename van de emissies.

 199019951999200020012002
       
 miljoen kg     
       
Zwaveldioxide (SO2)1,10,690,500,510,530,52
Vuurhaarden1,10,680,480,490,510,50
Overige activiteiten0,010,020,030,020,020,021
Stikstofoxiden (NOx)202220202120
Vuurhaarden202120202119
Overige activiteiten0,090,080,080,080,080,08
Koolmonoxide (CO)706254595858
Vuurhaarden685952575656
Overige activiteiten2,52,32,32,32,22,3
       
Kooldioxide (CO2) 1)20 41021 67019 61919 96620 72420 683
Vuurhaarden20 40021 66019 60919 95620 71420 673
Overige activiteiten111010101010
Fijn stof4,43,93,63,73,63,7
Vuurhaarden2,52,11,82,02,02,0
Overige activiteiten1,91,81,81,71,61,7
VOS 2)373327272726
Vuurhaarden12108,99,39,39,2
Overige activiteiten262318181716
       
Methaan (CH4)171716161716
Vuurhaarden171716161716
Overige activiteiten0,020,020,030,030,030,03
Distikstofoxide (N2O)0,150,200,210,190,170,16
Vuurhaarden0,060,050,050,050,050,05
Overige activiteiten0,090,140,170,140,110,11
Ammoniak (NH3) 3)6,56,76,96,97,07,0
Overige activiteiten6,56,76,96,97,07,0
       
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0138
1) Actuele emissie, d.w.z. niet gecorrigeerd voor temperatuur.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken van de emissies

De tabel vermeldt de actuele emissies van een aantal stoffen. Deze stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en/of andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de doelgroep Consumenten in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Technische toelichting

De emissies die ontstaan bij de opwekking van door consumenten verbruikte elektriciteit vallen niet onder de doelgroep Consumenten, maar worden tot de doelgroep Energievoorziening gerekend. Het elektriciteitsverbruik door consumenten neemt nog steeds toe door een groter aantal huishoudelijke apparaten en een toename van het aantal huishoudens.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002 (indicator 0138, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.