Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voornamelijk bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas, voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een stijging van de emissies.

 199019951999200020012002*
      
miljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2)1,10,690,500,510,530,51
Vuurhaarden1,10,680,480,490,510,49
Overige activiteiten0,0100,0160,0260,0190,200,210
Stikstofoxiden (NOx)202120202120
Vuurhaarden202120202120
Overige activiteiten0,0900,080,080,080,080,08
Koolmonoxide (CO)706254595858
Vuurhaarden685952575656
Overige activiteiten2,52,32,32,32,22,3
       
Kooldioxide (CO2) 1)20 41021 67019 65919 96620 72420 463
Vuurhaarden20 40021 66019 60919 95620 71420 452
Overige activiteiten111010101010
Fijn stof4,54,03,73,83,73,8
Vuurhaarden2,62,22,02,12,12,1
Overige activiteiten1,91,81,81,71,61,7
VOS 2)373327272727
Vuurhaarden12108,99,39,39,3
Overige activiteiten262319181717
       
Methaan (CH4)171716161717
Vuurhaarden171716161717
Overige activiteiten0,020,020,030,030,030,03
Distikstofoxide (N2O)0,150,200,210,190,170,17
Vuurhaarden0,060,050,050,050,050,05
Overige activiteiten0,090,140,170,140,110,11
Ammoniak (NH3) 3)6,56,76,96,97,07,0
Overige activiteiten6,56,76,96,97,07,0
 
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/aug03/0138
1) Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, dat wil zeggen niet gecorrigeerd voor temperatuur.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen, vooral aardgas en hout, en andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren).

  • De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding.
  • De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden.
  • VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica.
  • De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten.

Technische toelichting

De tabel vermeldt de zogenaamde Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021 van een aantal stoffen. De emissies door elektriciteitsverbruik door consumenten zijn al opgevoerd bij de doelgroep Energievoorziening. Deze emissies nemen overigens nog steeds toe door gebruik van meer huishoudelijke apparaten en door een toename van het aantal huishoudens.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002 (indicator 0138, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.