Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000 2001*
             
  miljoen kg
Zwaveldioxide (SO2) 1,1 0,69 0,52 0,50 0,51 0,53
Vuurhaarden 1,1 0,68 0,50 0,48 0,49 0,51
Overige activiteiten 0,010 0,016 0,021 0,026 0,019 0,20
Stikstofoxiden (NOx) 21 22 20 20 20 21
Vuurhaarden 21 22 20 20 20 21
Overige activiteiten 0,093 0,084 0,081 0,081 0,081 0,077
Koolmonoxide (CO) 70 62 60 54 59 59
Vuurhaarden 68 59 58 52 57 56
Overige activiteiten 2,5 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2
             
Kooldioxide (CO2) 1) 20 447 21 709 19 861 19 659 20 006 20 749
Vuurhaarden 20 399 21 660 19 812 19 609 19 956 20 699
Overige activiteiten 48 49 49 50 50 50
Fijn stof 4,0 3,7 3,9 3,4 3,5 3,4
Vuurhaarden 2,2 1,9 2,2 1,7 1,8 1,8
Overige activiteiten 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6
VOS 2) 37 33 31 30 29 29
Vuurhaarden 12 10 9,8 8,9 9,3 9,3
Overige activiteiten 26 23 21 21 20 20
             
Methaan (CH4) 17 17 16 16 16 17
Vuurhaarden 17 17 16 16 16 17
Overige activiteiten 0,019 0,022 0,018 0,026 0,023 0,024
Distikstofoxide (N2O) 0,14 0,20 0,22 0,21 0,19 0,19
Vuurhaarden 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Overige activiteiten 0,08 0,14 0,17 0,17 0,14 0,14
Ammoniak (NH3) 3) 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0
Overige activiteiten 6,5 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0
             
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02
1) Betreft de zogenaamde actuele emissie. Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en hout en andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren).

Toelichting

De tabel vermeldt de Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021 van een aantal stoffen. De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de emissies van de verschillende stoffen door de doelgroep in de totale emissies worden elders gepresenteerd.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2001 (indicator 0138, versie 03 , 16 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.