Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voornamelijk bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas, voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een stijging van de emissies.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002*
           
miljoen kg        
Zwaveldioxide (SO2) 1,1 0,69 0,50 0,51 0,53 0,51
Vuurhaarden 1,1 0,68 0,48 0,49 0,51 0,49
Overige activiteiten 0,010 0,016 0,026 0,019 0,20 0,210
Stikstofoxiden (NOx) 20 21 20 20 21 20
Vuurhaarden 20 21 20 20 21 20
Overige activiteiten 0,090 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Koolmonoxide (CO) 70 62 54 59 58 58
Vuurhaarden 68 59 52 57 56 56
Overige activiteiten 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3
             
Kooldioxide (CO2) 1) 20 410 21 670 19 659 19 966 20 724 20 463
Vuurhaarden 20 400 21 660 19 609 19 956 20 714 20 452
Overige activiteiten 11 10 10 10 10 10
Fijn stof 4,5 4,0 3,7 3,8 3,7 3,8
Vuurhaarden 2,6 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1
Overige activiteiten 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7
VOS 2) 37 33 27 27 27 27
Vuurhaarden 12 10 8,9 9,3 9,3 9,3
Overige activiteiten 26 23 19 18 17 17
             
Methaan (CH4) 17 17 16 16 17 17
Vuurhaarden 17 17 16 16 17 17
Overige activiteiten 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Distikstofoxide (N2O) 0,15 0,20 0,21 0,19 0,17 0,17
Vuurhaarden 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Overige activiteiten 0,09 0,14 0,17 0,14 0,11 0,11
Ammoniak (NH3) 3) 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0
Overige activiteiten 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0
 
Bron: CCDM (2003). CBS/MC/aug03/0138
1) Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, dat wil zeggen niet gecorrigeerd voor temperatuur.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen, vooral aardgas en hout, en andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren).

  • De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding.
  • De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden.
  • VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica.
  • De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten.

Technische toelichting

De tabel vermeldt de zogenaamde Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021 van een aantal stoffen. De emissies door elektriciteitsverbruik door consumenten zijn al opgevoerd bij de doelgroep Energievoorziening. Deze emissies nemen overigens nog steeds toe door gebruik van meer huishoudelijke apparaten en door een toename van het aantal huishoudens.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002 (indicator 0138, versie 04 , 16 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.