Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een toename van de emissies.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002
             
  miljoen kg          
             
Zwaveldioxide (SO2) 1,1 0,69 0,50 0,51 0,53 0,52
Vuurhaarden 1,1 0,68 0,48 0,49 0,51 0,50
Overige activiteiten 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,021
Stikstofoxiden (NOx) 20 22 20 20 21 20
Vuurhaarden 20 21 20 20 21 19
Overige activiteiten 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Koolmonoxide (CO) 70 62 54 59 58 58
Vuurhaarden 68 59 52 57 56 56
Overige activiteiten 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3
             
Kooldioxide (CO2) 1) 20 410 21 670 19 619 19 966 20 724 20 683
Vuurhaarden 20 400 21 660 19 609 19 956 20 714 20 673
Overige activiteiten 11 10 10 10 10 10
Fijn stof 4,4 3,9 3,6 3,7 3,6 3,7
Vuurhaarden 2,5 2,1 1,8 2,0 2,0 2,0
Overige activiteiten 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7
VOS 2) 37 33 27 27 27 26
Vuurhaarden 12 10 8,9 9,3 9,3 9,2
Overige activiteiten 26 23 18 18 17 16
             
Methaan (CH4) 17 17 16 16 17 16
Vuurhaarden 17 17 16 16 17 16
Overige activiteiten 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Distikstofoxide (N2O) 0,15 0,20 0,21 0,19 0,17 0,16
Vuurhaarden 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Overige activiteiten 0,09 0,14 0,17 0,14 0,11 0,11
Ammoniak (NH3) 3) 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0
Overige activiteiten 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0
             
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/apr04/0138
1) Actuele emissie, d.w.z. niet gecorrigeerd voor temperatuur.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken van de emissies

De tabel vermeldt de actuele emissies van een aantal stoffen. Deze stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en/of andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de doelgroep Consumenten in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Technische toelichting

De emissies die ontstaan bij de opwekking van door consumenten verbruikte elektriciteit vallen niet onder de doelgroep Consumenten, maar worden tot de doelgroep Energievoorziening gerekend. Het elektriciteitsverbruik door consumenten neemt nog steeds toe door een groter aantal huishoudelijke apparaten en een toename van het aantal huishoudens.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2002 (indicator 0138, versie 05 , 15 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.