Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Aantal installaties Afzet totaal w.o. naar
      landbouw com-posteren dier-
voer 1)
storten ver-
branden
 
  miljoen kg droge stof
Slib uit RWZI's
1981 504 180 69 38 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 423 360 - 80 . 179 79
1998 409 350 - 48 . 101 162
1999 406 374 - 34 . 119 184
2000 393 336 - 39 - 64 181
 
Slib uit AWZI's
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 610 220 30 4 14 126 29
1998 2) 620 218 26 1 17 82 36
1999 657 202 26 2 13 60 49
2000 632 210 36 4 21 40 47
 
Specificatie industrieel slib (AWZI-slib) 2000
Industrie 566 189 36 4 20 27 44
w.o. Voedings-middelen- en drankenindustrie 182 67 27 3 20 4 5
  papier(waren)- en karton(waren)-industrie 35 57 3 - 0 1 26
  chemische industrie 102 46 6 0 0 7 26
  basismetaal- en metaalproductenindustrie 112 10 - - - 8 0
Overige bedrijven en instellingen 66 22 0 - 1 13 3
w.o. Milieudienstverlening 28 16 - - - 13 1
 
Bron: CBS (2002) CBS/MC/okt02
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
2) Exclusief ontinktingsslib uit de papier- en kartonwarenindustrie.

Ontwikkelingen

De Afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, 1981-2006 is in 1995 beëindigd. Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving. Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Toelichting

De tabel geeft de aantallen RWZI's en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), alsmede de verwerking van het geproduceerde zuiveringsslib. In het aantal AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Referenties

  • CBS (2002). Statline. Zuivering van afvalwater. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002). Statline. Zuiveringsslib van bedrijven. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • LNV/VROM (1998, 2001). Besluit houdende regels met betrekking tot de kwaliteit en het op of in de bodem brengen van overige organische meststoffen (Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)). Staatsblad 1998, 391 en Staatsblad 2001, 479, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2000 (indicator 0154, versie 03 , 1 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.