Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

  Aantal Afzet w.o. naar    
  installa-totaallandbouwcompos-diervoer1)stortenverbran-
  ties  teren  den
         
  absoluutmiljoen kg droge stof   
Slib uit RWZI's       
19815051806939.655
19904693158263.15812
1995424360-80.17979
2000391336-39-64180
2003378344-55-16213
2004375342-46-15236
2005370348-47-142602)
         
Slib uit AWZI's       
19814885214.100
19905672386561110927
19955992203041412629
2000623206361213947
20035531963410132638
2004532187281482023
200548817534971832
         
Specificatie AWZI-slib, 2005       
Industrie42714233861027
w.o.voedingsmiddelen- en dranken14651228615
 papier(waren) en karton(waren)27471--112
 chemie823110--210
 basismetaal- en metaalproducten813---20
         
Overige bedrijven en instellingen613300184
w.o.Milieudienstverlening2116---60
         
Bron: CBS (2007).CBS/MNC/jul07/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.
AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 schommelt de afzet van zuiveringsslib rond de 350 miljoen kg.
Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2005 is driekwart van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Dit komt met name doordat het storten van slib sterk is beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.
Het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw is gebonden aan voorschriften (BOOM; LNV/VROM, 1998). De afzet van slib uit RWZI's naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Momenteel wordt er alleen nog zuiveringsslib naar de landbouw afgezet door industriële installaties, met name door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de chemische industrie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2005 (indicator 0154, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.