Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond is in 1995 beëindigd. Het storten van slib wordt door regelgeving beperkt. Het meeste slib wordt verbrand.

 Aantal Afzet w.o.
 installatiestotaalnaarcompos-diervoer stortenverbran-
   landbouwteren1) den
 
 miljoen kg droge stof
Slib uit RWZI's
19815041806938.655
19904693158263.15812
1995423360-80.17979
1999406374-34.119184
2000393336-39-64181
2001389345-39-63204
 
Slib uit AWZI's
19814885214.100
19905672386561110927
19956102203041412629
1999657202262136049
2000632210364214047
2001635187278163453
 
Specificatie industrieel slib (AWZI-slib) 2001
Industrie574166278151951
w.o.       
- Voedings-middelen- en       
drankenindustrie185511771524
- papier(waren)- en       
karton(waren)-industrie34563-0134
- chemische industrie10344700513
- basismetaal- en       
metaalproductenindustrie1103---20
        
Overige bedrijven en       
instellingen61200-1152
w.o.       
Milieudienstverlening2816---15-
 
Bron: CBS (2003)CBS/MC/mei03/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.

Ontwikkelingen

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving LNV/VROM (1998, 2001). Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Toelichting

De tabel geeft de aantallen RWZI's en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), alsmede de verwerking van het geproduceerde zuiveringsslib. In het aantal AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2001 (indicator 0154, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.