Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond is in 1995 beëindigd. Het storten van slib wordt door regelgeving beperkt, terwijl het verbranden van zuiveringsslib toeneemt.

  Aantal Afzet w.o. naar    
  installa-totaallandbouwcompos-diervoer1)stortenverbran-
  ties  teren  den
         
  absoluutmiljoen kg droge stof   
Slib uit RWZI's       
19815051806939.655
19904693158263.15812
1995424360-80.17979
2000391336-39-64180
2002378354-51-40204
2003378344-55-16213
2004375342-46-15236
         
Slib uit AWZI's       
19814885214.100
19905672386561110927
19955992203041412629
2000623206361213947
20025772183814193047
20035531963410132638
2004532187281482023
         
Specificatie AWZI-slib, 2004       
Industrie467151271471117
w.o.voedingsmiddelen- en dranken154531812726
 papier(waren) en karton(waren)295322-00
 chemie87298--210
 basismetaal- en metaalproducten913---20
         
Overige bedrijven en instellingen 65361019
w.o.Milieudienstverlening2212---61
         
Bron: CBS (2006a,b,c).CBS/MNC/jul06/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.
AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 heeft de afzet van zuiveringsslib zich gestabiliseerd rond de 350 miljoen kg.
Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's zijn vooral in de tweede helft van de jaren tachtig sterk gegroeid. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds minder zuiveringsslib gestort

Het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw is gebonden aan voorschriften (BOOM; LNV/VROM, 1998). De afzet van slib uit RWZI's naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Momenteel wordt er alleen nog zuiveringsslib naar de landbouw afgezet door industriële installaties, met name door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de chemische industrie.


Ook het storten van slib is sterk beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.
Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2002 is ruim de helft van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2004 (indicator 0154, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.