Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 Aantal installatiesAfzet totaal w.o. naar
   landbouwcom-posterendier- voer 1)stortenver- branden
 
  miljoen kg droge stof
Slib uit RWZI's
19815041806938.655
19904693158263.15812
1995423360-80.17979
1998409350-48.101162
1999406374-34.119184
2000393336-39-64181
 
Slib uit AWZI's
19814885214.100
19905672386561110927
19956102203041412629
1998 2)620218261178236
1999657202262136049
2000632210364214047
 
Specificatie industrieel slib (AWZI-slib) 2000
Industrie566189364202744
w.o.Voedings-middelen- en drankenindustrie182672732045
 papier(waren)- en karton(waren)-industrie35573-0126
 chemische industrie10246600726
 basismetaal- en metaalproductenindustrie11210---80
Overige bedrijven en instellingen66220-1133
w.o.Milieudienstverlening2816---131
 
Bron: CBS (2002)CBS/MC/okt02
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
2) Exclusief ontinktingsslib uit de papier- en kartonwarenindustrie.

Ontwikkelingen

De Afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, 1981-2006 is in 1995 beëindigd. Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving. Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Toelichting

De tabel geeft de aantallen RWZI's en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), alsmede de verwerking van het geproduceerde zuiveringsslib. In het aantal AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Bronnen

  • CBS (2002). Statline. Zuivering van afvalwater. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002). Statline. Zuiveringsslib van bedrijven. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • LNV/VROM (1998, 2001). Besluit houdende regels met betrekking tot de kwaliteit en het op of in de bodem brengen van overige organische meststoffen (Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)). Staatsblad 1998, 391 en Staatsblad 2001, 479, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2000 (indicator 0154, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.