Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond is in 1995 beëindigd. Het storten van slib wordt door regelgeving beperkt. Het meeste slib wordt verbrand.

  Aantal Afzet w.o.
  installaties totaal naar compos- diervoer storten verbran-
      landbouw teren 1)   den
 
  miljoen kg droge stof
Slib uit RWZI's
1981 504 180 69 38 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 423 360 - 80 . 179 79
1999 406 374 - 34 . 119 184
2000 393 336 - 39 - 64 181
2001 389 345 - 39 - 63 204
 
Slib uit AWZI's
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 610 220 30 4 14 126 29
1999 657 202 26 2 13 60 49
2000 632 210 36 4 21 40 47
2001 635 187 27 8 16 34 53
 
Specificatie industrieel slib (AWZI-slib) 2001
Industrie 574 166 27 8 15 19 51
w.o.              
- Voedings-middelen- en              
drankenindustrie 185 51 17 7 15 2 4
- papier(waren)- en              
karton(waren)-industrie 34 56 3 - 0 1 34
- chemische industrie 103 44 7 0 0 5 13
- basismetaal- en              
metaalproductenindustrie 110 3 - - - 2 0
               
Overige bedrijven en              
instellingen 61 20 0 - 1 15 2
w.o.              
Milieudienstverlening 28 16 - - - 15 -
 
Bron: CBS (2003) CBS/MC/mei03/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.

Ontwikkelingen

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving LNV/VROM (1998, 2001). Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Toelichting

De tabel geeft de aantallen RWZI's en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), alsmede de verwerking van het geproduceerde zuiveringsslib. In het aantal AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2001 (indicator 0154, versie 04 , 2 juni 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.