Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 Aanvoer 1) Afvoer 1)
 198619901995199819992000  198619901995199819992000
               
 miljoen kg N miljoen kg N
Totaal714533570519487447 Totaal714533570519487447
Grensoverschrijdende rivieren540362425376349312 Naar zee550343551358330339
Lozingen              
  industrie23187776 Baggerspecie763333
  huishoudens363630282423        
  landbouw 2)1096666        
Landbouwgrond868686868686        
Overige grond444444        
Depositie 3)151812121110 Accumulatie15718416158154105
               
 miljoen kg P miljoen kg P
Totaal784736353528 Totaal784736353528
Grensoverschrijdende rivieren462022222317 Naar zee422332181818
Lozingen              
  industrie15164442 Baggerspecie653333
  huishoudens1143222        
  landbouw 2)110000        
Landbouwgrond555555        
Overige grond111111        
Depositie000000 Accumulatie3019114147
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 27 kg N/ha in 2000.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2000 zijn de lozingen op oppervlaktewater flink afgenomen. De lozing van stikstof met circa 50% en de lozing van fosfor met circa 85%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof circa 75% en voor fosfor circa 80%. Bij de huishoudens is de daling voor stikstof 35% en bij fosfor 80%.

Toelichting ophoping (accumulatie)

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de accumulatie. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Bronnen

  • OSPAR Commission (2001). Annual report on riverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 1999 by the Netherlands. OSPAR, London.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000 (indicator 0194, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.