Natuurbeleid en natuurbescherming

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties: ledenaantallen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van grote particuliere natuurbeschermingsorganisaties is sinds 1990 aanzienlijk toegenomen.

Ontwikkelingen

Het aantal leden van Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen is sinds begin jaren negentig sterk gegroeid. Inmiddels is de groei afgevlakt. In totaal steunt nu circa 7% van de Nederlandse bevolking deze natuurbeschermingsorganisaties. De Vereniging Natuurmonumenten en de gezamenlijke provinciale Landschappen zijn de twee grootste natuurbeschermingsorganisaties. Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap.

Technische toelichting

Technische toelichting

De informatie is afkomstig van de ledenadministraties van de Vereniging Natuurmonumenten en van De Landschappen, het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Particuliere natuurbeschermingsorganisaties: ledenaantallen (indicator 1281, versie 02 , 15 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.