Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van grote particuliere natuur- en milieu-organisaties is sinds 1990 aanzienlijk toegenomen, maar de aanhang van Natuurmonumenten neemt de laatste jaren wat af.

Ontwikkelingen

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap.
Alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2004 bijna 4 miljoen leden. De organisaties die zich primair op de natuur richten, waarvan hier 47 zijn opgenomen, hebben meer aanhang als het totaal van de organisaties die zich vooral richten op milieu (17 organisaties, gedomineerd door Greenpeace) of dierenwelzijn (18 organisaties, voornamelijk de Dierenbescherming en het Internationaal Dierenfonds IFAW).
Het veiligstellen van natuur via aankoop en beheer blijkt het grootste publiek aan te spreken, want de drie hierop gerichte organisaties trekken tezamen meer dan 80% van de op natuur georiënteerde donateurs. De Vereniging Natuurmonumenten en de gezamenlijke provinciale Landschappen richten zich op aankoop en beheer van Nederlandse natuur, het Wereld Natuur Fonds richt zich op de wereldwijde natuur. Het aantal leden van Natuurmonumenten, de Landschappen en het WNF is sinds begin jaren negentig sterk gegroeid. De laatste jaren is de aanhang van Natuurmonumenten echter wat gedaald. De aanhang van het WNF neemt daarentegen nog flink toe, en de provinciale Landschappen vertonen al 15 jaar een opmerkelijk constante groei. Zowel Natuurmonumenten als het WNF hebben de steun van ruim 5% van de Nederlandse bevolking, Greenpeace is een goede derde met ruim 4%.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De informatie is afkomstig van de ledenadministraties van de Vereniging Natuurmonumenten, het WNF, De Landschappen (het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen), de Vogelbescherming, Greenpeace, Dierenbescherming en IFAW. De overige ledenaantallen zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties (indicator 1281, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.