Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van grote particuliere natuur- en milieu-organisaties is sinds 1990 aanzienlijk toegenomen.

Ontwikkelingen

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2003 ruim 4 miljoen leden. De organisaties die zich primair op de natuur richten, waarvan hier 45 zijn opgenomen, hebben evenveel aanhang als het totaal van de organisaties die zich vooral richten op milieu (15 organisaties, gedomineerd door Greenpeace) of dierenwelzijn (20 organisaties, voornamelijk Internationaal Dierenfonds IFAW en de Dierenbescherming).De Vereniging Natuurmonumenten en de gezamenlijke provinciale Landschappen zijn de twee grootste natuurbeschermingsorganisaties die zich richten op de Nederlandse natuur, het Wereld Natuur Fonds richt zich op de wereldwijde natuur. Het aantal leden van Natuurmonumenten, provinciale Landschappen en het WNF is sinds begin jaren negentig sterk gegroeid. De laatste jaren is de groei minder sterk. Zowel Natuurmonumenten als het WNF hebben de steun van ruim 12% van de Nederlandse huishoudens, Greenpeace is een goede derde met bijna 10%.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De informatie is afkomstig van de ledenadministraties van de Vereniging Natuurmonumenten, van het WNF en van De Landschappen, het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Landschappen. De overige ledenaantallen zijn vrijwel allen overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Gerekend is met 2,25 personen per huishoudens en 7,1 miljoen huishoudens in Nederland.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties (indicator 1281, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.