Verkoopprijs woningen, 2022

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger (+13,6%) dan in 2021, dit is de hoogste gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995.

Toename van transactieprijzen in vrijwel alle gemeenten

Nagenoeg alle gemeenten registreerden in 2022 een hogere gemiddelde transactieprijs voor bestaande koopwoningen dan in 2021. In 25 gemeenten steeg de gemiddelde transactieprijs met minimaal 20 procent, in 7 gemeenten met meer dan 25 procent. In 6 van de 345 gemeenten was er een daling. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De gemiddelde transactieprijs (of koopsom) is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook medebepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. Zo zal in gemeenten waar veel villa's verkocht zijn de gemiddelde transactieprijs hoger liggen dan in gemeenten met veel verkochte appartementen. In de prijsindex bestaande koopwoningen, waarover het CBS maandelijks publiceert, wordt wel gecorrigeerd voor deze verschillen, waardoor hiermee prijsontwikkelingen in tijd te volgen zijn. Deze index is echter niet per gemeente beschikbaar.

Bloemendaal duurste gemeente, Pekela de goedkoopste

Voor het eerst waren er in 2022 drie gemeenten met een gemiddelde transactieprijs van meer dan 1 miljoen euro. In vier gemeenten lag de gemiddelde transactieprijs onder de 250 duizend euro. In Bloemendaal werd in 2022 de hoogste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning gemeten van 1,1 miljoen euro. Ook in Blaricum en Laren (NH), kwam de gemiddelde transactieprijs boven de 1 miljoen euro uit. In 2021 was Blaricum de eerste gemeente die boven de 1 miljoen euro uitkwam. De laagste gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning was 230 duizend euro in Pekela. Net als in Kerkrade, Brunssum en Eemsdelta lag hier de gemiddelde transactieprijs onder de 250 duizend euro. In 2021 had Pekela met ruim 200 duizend euro ook de laagste gemiddelde transactieprijs van Nederland.
Net als in 2021 liggen 7 van de 10 gemeenten met de hoogste woningtransactieprijzen in Noord-Holland. Van 10 gemeenten met de laagste prijzen liggen er wederom 3 in de provincie Groningen en 3 in Limburg.

Verschil tussen duurste en goedkoopste gemeenten opnieuw toegenomen

In 2022 verschilde de gemiddelde transactieprijs in de duurste en goedkoopste gemeente ruim 888 duizend euro. Een jaar eerder was dit verschil nog 867 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs van een woning in de duurste gemeente (Bloemendaal) was bijna vijf keer zo hoog als in de goedkoopste gemeente (Pekela).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over prijzen van woningen is te vinden in de database StatLine van het CBS.
  • De animatie Huizenmarkt in beeld van het CBS toont per kwartaal de ontwikkeling van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoopprijs woningen, 2022
Omschrijving
In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook aantallen verkochte woningen gepubliceerd en de gemiddelde verkoopprijs van deze woningen. De cijfers hebben betrekking op woningen die zich al op de woningmarkt bevinden, op Nederlandse grond staan en die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster o.a. de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen, methodebeschrijving.
De gemiddelde verkoopprijs kan een ander verloop weergeven dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Bij de berekening van de PBK gebeurt dit wel. Het verschil tussen de gemiddelde koopsom per periode is dus een mengeling van het verschil in prijs en kwaliteit van de verkochte woningen, terwijl bij de PBK het verschil wordt verklaard door de prijs. Zie voor meer informatie hierover het artikel Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoopprijs woningen, 2022 (indicator 2115, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.