Toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten, 2002 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een constante stijging vanaf 2002 tot 2008, daalde in 2009 de toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten in Nederland als gevolg van de economische crisis. In 2010 is een herstel zichtbaar naar het niveau van 2006.

Toegevoegde waarde van zeehavenactiviteiten

Om de versterking van het netwerk van de Mainport Rotterdam en de overige zeehavens te monitoren, wordt als indicator de toegevoegde waarde samenhangend met het haven- en industriële complex gehanteerd.

Na een constante stijging vanaf 2002 (26,2 mld euro) tot 2008 (40,4 mld euro), daalde in 2009 de toegevoegde waarde van zeehaven gerelateerde activiteiten als gevolg van de economische crisis. In 2010 is een herstel zichtbaar naar het niveau van 2006, waarbij in 2010 sprake was van een totale toegevoegde waarde van 35,1 mld euro.

Onder zeehaven gerelateerde activiteiten vallen onder andere opslag en overslag van goederen (laden, lossen en opslaan) zoals containerterminals, scheepsagentuur (het bemiddelen in vraag en aanbod van scheepsruimte als mede het regelen van brandstoffen, betaling van havengelden en proviand voor de bemanningen), expeditie en logistiek, beloodsing (begeleiden van schepen van en naar de haven), havensleepdiensten en havenbeheer.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal belang 1: Een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren.


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de ambitie om Nederland tot de top 10 van meest concurrerende economieën van de wereld te laten behoren, waarbij een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven centraal staat. De structuurvisie noemt het belang van krachtige regio's met een goede 'quality of life', een optimale bereikbaarheid en goede verbindingen met Europa en de rest van de wereld.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Omschrijving
De ontwikkeling van de toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Havenmonitor 2010
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten, 2002 - 2010 (indicator 2153, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.