Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002 - 2020

Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehaven gerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012 herstelde de toegevoegde waarde zich tot op het niveau van 2007. Na een korte dip in de periode 2013-2014, groeide de toegevoegde waarde naar een waarde van € 44,2 miljard in 2018, om vervolgens daarna weer te dalen naar 41,4 miljard in 2020.

Internationale connectiviteit over het water

Om de versterking van het netwerk van de Mainport Rotterdam en de overige zeehavens te monitoren, wordt als indicator de toegevoegde waarde die samenhangt met het haven- en industriële complex gehanteerd.

Onder zeehaven gerelateerde activiteiten vallen onder andere de opslag en overslag van goederen, scheepsagentuur (het bemiddelen in vraag en aanbod van scheepsruimte als mede het regelen van brandstoffen, betaling van havengelden en proviand voor de bemanningen), expeditie en logistiek, beloodsing, havensleepdiensten en havenbeheer.

Na tussen 2002 (€ 25,6 miljard) en 2008 (€ 38,8 miljard) constant te zijn gestegen, daalt in 2009 de toegevoegde waarde als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012 herstelt de toegevoegde waarde zich op het niveau van 2008. Na een korte dip in de periode 2013-2014, groeide de toegevoegde waarde naar een waarde van € 44,2 miljard in 2018, om vervolgens daarna weer te dalen naar 41,4 miljard in 2020.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Omschrijving
De ontwikkeling van de toegevoegde waarde zeehavengerelateerde activiteiten
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
Door ontwikkelingen in de verzameling en verkrijgbaarheid van data zijn in de loop der jaren aanpassingen aangebracht in de berekening. Na elke herziening worden de voorgaande jaren her berekend, zodat altijd een consistente tijdreeks ontstaat. Met het verschijnen van een nieuwe Havenmonitor komen eerdere versies te vervallen.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
2-jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Erasmus Universiteit Rotterdam (2021).
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002 - 2020 (indicator 2153, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.