Energiegebruik door de industrie, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 TotaalAls brandstof in warmtekracht-installaties1)Als brandstof in ovens, ketels, kachels, etcAls grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten
   
 PJ    
19901 058188444426
19951 051160493398
19981 023160471392
19991 018149383486
20001 030156368506
20011 034151357526
     
Specificatie 2001
Voedings- en genotmiddelenindustrie7329431
Textiel- en lederindustrie5,40,450
Papier- en grafische industrie261790
Raffinaderijen198458964
Kunstmestindustrie8151858
Overige chemische industrie47649104323
Basismetaalindustrie2)10643171
Overige industrie692,0589
     
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en warm water.
2) Inclusief cokesfabriek.

Ontwikkeling brandstofverbruik

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het energiegebruik.De verlaging van het brandstofverbruik in warmtekrachtinstallaties is vooral ontstaan doordat een aantal grote warmtekrachtinstallaties in joint-ventures is ondergebracht. Deze joint-ventures worden dan tot de doelgroep Energievoorziening gerekend.

Methodiek

De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en zijn dus exclusief het verbruik van elektriciteit en warmte.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energiegebruik door de industrie, 1990-2001 (indicator 0017, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.