Energieverbruik door de industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer de helft van het verbruik van fossiele brandstoffen bij de industrie wordt ingezet als grondstof of als inzet voor de omzetting in andere producten. De chemische industrie is de grootste verbruiker.

 TotaalAls brandstof in warmtekracht-installaties1)Als brandstof in ovens, ketels, kachels, etcAls grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten
 
 PJ
19901 058188444426
19951 051160493398
19981 023160471392
19991 018149383486
20001 030156368506
20011 034151357526
20021 054147369539
 
Specificatie 2001
Voedings- en genotmiddelenindustrie7530450,52
Textiel- en lederindustrie5,00,44,6-
Papier- en grafische industrie271610-
Raffinaderijen183448553
Kunstmestindustrie9062065
Overige chemische industrie49445119330
Basismetaalindustrie2)10943273
Overige industrie7115218
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt03/0017
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en warm water.
2) Inclusief cokesfabriek. N.B. De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en zijn dus exclusief het verbruik van elektriciteit en warmte.

Ontwikkeling brandstofverbruik

Zowel de groei in industriële activiteiten, als ook energie-efficiencyverbeteringen beïnvloeden het energiegebruik.De verlaging van het brandstofverbruik in warmtekrachtinstallaties is vooral ontstaan doordat een aantal grote warmtekrachtinstallaties in joint-ventures is ondergebracht. Deze joint-ventures worden dan tot de doelgroep Energievoorziening gerekend.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens hebben alleen betrekking op het verbruik van fossiele brandstoffen en zijn dus exclusief het verbruik van elektriciteit en warmte.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door de industrie, 1990-2002 (indicator 0017, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.