Brandstofverbruik en elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door een hoger rendement bij combicentrales en stoom- en gasturbines kan meer elektriciteit worden opgewekt. De vraag naar elektriciteit neemt nog steeds toe. Na een kleine terugval in het brandstofverbruik door import van elektriciteit neemt het verbruik weer toe omdat de import technisch begrensd is.

 19801990199519981999200020012002
 PJ       
Brandstofverbruik487484493473413432486504
w.v.        
 steenkool63231240226187211225227
 stookolie2122,01,50,320,500,170,990,54
 gasvormig212251251247226221260277
         
 TWh       
Elektriciteitsproductie5860616255576265
         
Bron: CBS.    CBS/MC/okt03/0019

Ontwikkeling elektriciteitsproductie

De inzet van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit door de elektriciteitscentrales is gedurende de periode 1980-1999 gedaald. De elektriciteitsproductie nam tot en met 1998 echter toe. Dit hoger rendement kon worden gerealiseerd door de toepassing van gasturbines in combicentrales en stoom- en gasturbines. De daling van 1999 wordt veroorzaakt door de sterk gestegen import van elektriciteit. De elektriciteitsproductie is in 2001 gestegen naar de hoeveelheid van 1998. In 2002 wordt deze stijging voortgezet. Dit is veroorzaakt door de toename van de vraag naar elektriciteit. Doordat de import technisch begrensd is, was een toename van de import geen optie om de toename van het gebruik te compenseren.

Ontwikkeling verbruik zware stookolie

Het gebruik van zware stookolie als brandstof is met name in het eerste deel van de beschouwde periode sterk teruggelopen. Door technologische veranderingen bij de raffinaderijen is zware stookolie van een goedkoop residu van het raffinageproces sindsdien tot een grondstof geworden voor de omzetting in benzine en dieselolie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van verbruik energiedragers zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik en elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1980-2002 (indicator 0019, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.