Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2007 is zowel de netto elektriciteitsproductie alsook het daaraan gerelateerde brandstofverbruik door elektriciteitscentrales gestegen.

 199019952000200520062007*
       
 PJ     
Brandstofverbruik484488431514490523
w.v.Steenkool 1)231258232234226242
 Stookolie2,01,50,20,70,50,2
 Aardgas 2)251229198279263280
 Chemisch restgas 3).00,50,50,20,4
       
 PJ     
Elektriciteitsproductie216210195238231243
       
 miljard kWh
Elektriciteitsproductie605854666468
       
Bron: CBS.CBS/MNC/sept08/0019
1) M.i.v. 1995 incl. hoogovengas en cokesovengas.
2) Alleen in 1990 incl. hoogovengas, cokesovengas en chemisch restgas.
3) In 1990 is chemisch restgas bij aardgas geteld.

Brandstofverbruik elektriciteitscentrales in 2007 weer hoger

In tegenstelling tot 2006 is de netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales in 2007 gestegen. In 2007 gaat het om een stijging van 5,2 procent.
Het brandstofverbruik laat in 2007 een stijging zien van 6,7 procent. Voor de elektriciteitsproductie is hoofdzakelijk steenkool en aardgas ingezet.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales.
Omschrijving
Ontwikkeling van de inzet van fossiele brandstoffen bij de elektriciteitsproductie en ontwikkeling van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door elektriciteitscentrales.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2008).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale inzet bij omzettingen, inzet bij warmtekrachtopwekking) per energiedrager en per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007).
Opmerking
De indicator Energieverbruik per sector, 1990-2021 bevat gegevens voor het energieverbruik van de sector energiebedrijven. Deze wijken af van de gegevens in de bovenstaande tabel. In de tabel hierboven betreft het verbruik alleen de inzet van fossiele brandstoffen bij elektriciteitscentrales.
Betrouwbaarheidscodering
A (integrale enquête).

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2007 (indicator 0019, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.