Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2008 is zowel de netto elektriciteitsproductie alsook het daaraan gerelateerde brandstofverbruik door elektriciteitscentrales gedaald.

 199020002005200620072008
       
 PJ     
Brandstofverbruik484431514490523502
w.v.Steenkool 1)231232234226242229
 Stookolie2,00,20,70,50,20,1
 Aardgas 2)251198279263280273
 Chemisch restgas 3).0,50,50,20,40,5
       
 PJ     
Elektriciteitsproductie216195238231243233
       
 miljard kWh     
Elektriciteitsproductie605466646865
 
Bron: CBS.CBS/CLO/jan10/0019
1) M.i.v. 1995 incl. hoogovengas en cokesovengas.
2) In 1990 zijn hoogovengas, cokesovengas en chemisch restgas bij aardgas geteld.
3) In 1990 is chemisch restgas bij aardgas geteld.

Brandstofverbruik

De inzet van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales is in 2008 4,0 procent lager dan het jaar ervoor. In 2007 was er een stijging van 6,7 procent.

Elektriciteitsproductie

Voor de elektriciteitsproductie is hoofdzakelijk steenkool en aardgas ingezet. De netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales is in 2008 gedaald met 4,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook tussen 2005 en 2006 daalde de elektriciteitsproductie.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales
Omschrijving
Ontwikkeling van de inzet van fossiele brandstoffen bij de elektriciteitsproductie en ontwikkeling van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door elektriciteitscentrales.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2009)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale inzet bij omzettingen, inzet bij warmtekrachtopwekking) per energiedrager en per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Opmerking
De indicator Energieverbruik per sector, 1990-2021 bevat gegevens voor het energieverbruik van de sector energiebedrijven. Deze wijken af van de gegevens in de bovenstaande tabel. In de tabel hierboven betreft het verbruik alleen de inzet van fossiele brandstoffen bij elektriciteitscentrales.
Betrouwbaarheidscodering
A (integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2008 (indicator 0019, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.