Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2005 is voor het eerst sinds vijf jaar zowel de netto elektriciteitsproductie alsook het daaraan gerelateerde brandstofverbruik door elektriciteitscentrales weer licht gedaald.

 199019952000200320042005*
       
 PJ     
Brandstofverbruik484488431517544514
w.v.Steenkool 1)231258232256248234
 Stookolie2,01,50,21,20,80,7
 Aardgas 2)251229198259294279
 Chemisch restgas 3).00,50,60,30,5
       
 PJ     
Elektriciteitsproductie216210195230243238
       
 mln TWh     
Elektriciteitsproductie605854646866
       
Bron: CBS.CBS/MNC/sept06/0019
1) M.i.v. 1995 incl. hoogovengas en cokesovengas.
2) Alleen in 1990 incl. hoogovengas, cokesovengas en chemisch restgas.
3) In 1990 is chemisch restgas bij aardgas geteld.

Toename elektriciteitsproductie

De netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales is in 2005 met ongeveer 2,1 % afgenomen. Dit is vooral een gevolg van een toename van de invoer van elektriciteit. Het brandstofverbruik laat een daling zien van 5,5 procent. Voor de elektriciteitsproductie is als inzet hoofdzakelijk steenkool en aardgas gebruikt.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens van de jaren 1995 tot en met 2003 wijken (gedeeltelijk) af van die in de vorige versie van deze indicator. Dit is een gevolg van een revisie van de Energiebalans (zie ook: CBS, 2005).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2005 (indicator 0019, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.