Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2006 is zowel de netto elektriciteitsproductie alsook het daaraan gerelateerde brandstofverbruik door elektriciteitscentrales licht gedaald. Er is meer elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.

 199019952000200420052006
       
 PJ     
Brandstofverbruik484488431544514490
w.v.Steenkool 1)231258232248234226
 Stookolie2,01,50,20,80,70,5
 Aardgas 2)251229198294279263
 Chemisch restgas 3).00,50,30,50,2
       
 PJ     
Elektriciteitsproductie216210195243238231
       
 TWh     
Elektriciteitsproductie605854686664
       
Bron: CBS.CBS/MNC/jan08/0019
1) M.i.v. 1995 incl. hoogovengas en cokesovengas.
2) Alleen in 1990 incl. hoogovengas, cokesovengas en chemisch restgas.
3) In 1990 is chemisch restgas bij aardgas geteld.

Afname elektriciteitsproductie zet door

Net als in 2005 is de netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales in 2006 gedaald. In 2006 gaat het om een daling van 2,9 procent. Het verbruik van elektriciteit is in 2006 met 1,4 procent toegenomen. Er is meer elektriciteit ingevoerd vanuit het buitenland.
Het brandstofverbruik laat in 2006 een daling zien van 4,7 procent. Voor de elektriciteitsproductie is hoofdzakelijk steenkool en aardgas ingezet.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik van energiedragers is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales.
Omschrijving
Ontwikkeling van de inzet van energiedragers bij de elektriciteitsproductie en ontwikkeling van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door elektriciteitscentrales.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2007a).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten (zoals: energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale inzet bij omzettingen, inzet bij warmtekrachtopwekking) per energiedrager en per bedrijfstak.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.CBS (2007c). Daling elektriciteitsproductie zet door in 2006. Webmagazine, 30 juli 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
Opmerking
Het brandstofverbruik van elektriciteitscentrales in deze indicator is hoger dan het energieverbruik door de sector energiebedrijven in de indicator Energieverbruik per sector, 1990-2021. In de laatstgenoemde indicator is in het energieverbruik de productie van elektriciteit, stoom en warm water verrekend met het verbruik van de hierboven genoemde fossiele brandstoffen.
Betrouwbaarheidscodering
A. (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Brandstofverbruik en netto elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales, 1990-2006 (indicator 0019, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.