Energie en milieu

Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van energiedragers is de laatste tien jaar toegenomen. In 2002 trad een lichte daling in het verbruik op.

  1990 1995 2000 2001 2002 w.v. als brandstof in w.v. als
            warmte- ovens grondstof
            kracht- ketels 2)
            installaties kachels  
            1) etc  
 
  PJ              
Totaal 2 702 2 944 3 051 3 145 3 141 443 2 120 578
                 
Energiebedrijven3) 350 398 419 454 469 403 66 -
Industrie4) 1 143 1 201 1 240 1 249 1249 36 662 551
Consumenten 404 445 422 437 420 - 420 -
Verkeer en vervoer 375 421 463 467 476 - 473 3
Overige energie afnemers5) 430 478 506 537 527 4 499 24
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt03/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Landbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen

Ondanks energiebesparende maatregelen is het energieverbruik de laatste tien jaar toegenomen. In 2002 is het totale binnenlands verbruik iets afgenomen. In de industrie is in 2002 een stabilisering van het energieverbruik waar te nemen. In 2002 is het Energieverbruik door huishoudens, 1990-2019 iets gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het lagere aardgasverbruik in verband met een zachte winter.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2002 (indicator 0052, versie 04 , 21 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.