Energie en milieu

Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van energiedragers is de laatste tien jaar toegenomen. In 2003 is een groei waargenomen van ruim 3%.

  1990 1995 2001 2002 2003 w.v.    
            als brandstof in als
            warmte- ovens, grondstof2)
            kracht- ketels,  
            installaties kachels,  
            1) etc.  
                 
  PJ              
                 
Totaal 2 702 2 946 3 145 3 144 3 247 449 2 167 631
                 
Energiebedrijven3) 350 398 454 469 475 410 66 0
Industrie4) 1 143 1 205 1 249 1 250 1 314 34 674 606
Consumenten 404 445 437 420 431 0 431 0
Verkeer en vervoer 375 421 467 476 482 0 479 3
Overige energie                
afnemers5) 430 478 537 530 545 5 517 22
                 
Bron: CBS. CBS/MC/sept04/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding en distributiebedrijven.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabriek.
5) Waaronder de doelgroepen Land- en tuinbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen totale binnenlandse energieverbruik

Ondanks energiebesparende maatregelen is het totale binnenlandse energieverbruik de laatste tien jaar gestegen. In 2003 is het verbruik ruim 3% hoger dan in 2002.In de industrie is het energieverbruik in 2003 met 5% toegenomen ten opzichte van 2002. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een groter verbruik bij de raffinaderijen en organische basischemie, en in mindere mate aan de metaalproducten- en basis-ferrometaalindustrie.

Ook het energieverbruik bij de huishoudens is weer iets toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een groter aardgasverbruik als gevolg van enkele koudere wintermaanden, en anderzijds door een verdere groei van het aantal elektrische apparaten in huishoudens.

Referenties

Technische toelichting

Technische toelichting

De in de tabel getoonde cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening wijken af van de gegevens die gepubliceerd zijn in StatLine (CBS, 2004b). De onderverdeling Energievoorziening en Industrie volgens de doelgroepen voor het milieubeleid is anders dan die in de publicaties op StatLine zijn gebruikt (zie ook voetnoten 3 en 4 onder aan de tabel).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2003 (indicator 0052, versie 05 , 7 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.