Energie en milieu

Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een jarenlange groei is het verbruik van energiedragers in 2005 nagenoeg gelijk gebleven aan dat van het voorgaande jaar.

  1990 1995 2000 2004 2005* w.v.    
            als brandstof in als
            warmte-kracht-installaties1) ovens, ketels, kachels, etc. grondstof of als inzet voor omzetting in andere producten2)
                 
  PJ              
                 
Totaal 2 702 2 964 3 065 3 314 3 314 430 2 169 716
                 
Energiebedrijven3) 350 403 408 474 468 390 70 9
Industrie4) 1 143 1 200 1 267 1 364 1 412 32 704 676
Consumenten 404 455 432 438 425 0 425 0
Verkeer en vervoer 375 421 462 488 486 0 482 4
Overige energie-afnemers5) 430 486 496 549 523 8 488 27
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/sept06/0052
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.
3) Exclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
4) Inclusief raffinaderijen en cokesfabrieken.
5) Waaronder de doelgroepen Land- en tuinbouw, Bouw en Handel, diensten en overheid (HDO).

Ontwikkelingen totale binnenlandse energieverbruik

Wellicht ten gevolge van energiebesparende maatregelen is het totale binnenlandse energieverbruik in 2005 gelijk gebleven ten opzichte van jaar er voor. Alleen in de industrie is het energieverbruik in 2005 met 3,5% toegenomen ten opzichte van 2004. Ook het energieverbruik bij de huishoudens is iets afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een lager aardgasverbruik als gevolg van de zachte seizoenen van 2005.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het Nederlandse energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De in de tabel getoonde cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening wijken af van de gegevens die gepubliceerd zijn in de Energiebalans in StatLine (CBS, 2006). De onderverdeling energievoorziening en industrie volgens de doelgroepen voor het milieubeleid is anders dan die in de publicaties in StatLine zijn gebruikt (zie ook voetnoot 3 en 4 onder aan de tabel).De gegevens van de jaren 1995 tot en met 2003 wijken (gedeeltelijk) af van die in de vorige versie van deze indicator. Dit is een gevolg van een revisie van de Energiebalans (zie ook: CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep, 1990-2005 (indicator 0052, versie 06 , 4 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.