Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

    Aantal Afzet w.o. naar        
    installa- totaal landbouw compos- diervoer1) storten verbran-
    ties     teren     den
                 
    absoluut miljoen kg droge stof      
Slib uit RWZI's              
1981 505 180 69 39 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 424 360 - 80 . 179 79
2000 391 336 - 39 - 64 180
2003 378 344 - 55 - 16 213
2004 375 342 - 46 - 15 236
2005 370 348 - 47 - 14 2602)
                 
Slib uit AWZI's              
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 599 220 30 4 14 126 29
2000 623 206 36 1 21 39 47
2003 553 196 34 10 13 26 38
2004 532 187 28 14 8 20 23
2005 488 175 34 9 7 18 32
                 
Specificatie AWZI-slib, 2005              
Industrie 427 142 33 8 6 10 27
w.o. voedingsmiddelen- en dranken 146 51 22 8 6 1 5
  papier(waren) en karton(waren) 27 47 1 - - 1 12
  chemie 82 31 10 - - 2 10
  basismetaal- en metaalproducten 81 3 - - - 2 0
                 
Overige bedrijven en instellingen 61 33 0 0 1 8 4
w.o. Milieudienstverlening 21 16 - - - 6 0
                 
Bron: CBS (2007). CBS/MNC/jul07/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.
AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 schommelt de afzet van zuiveringsslib rond de 350 miljoen kg.
Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2005 is driekwart van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Dit komt met name doordat het storten van slib sterk is beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.
Het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw is gebonden aan voorschriften (BOOM; LNV/VROM, 1998). De afzet van slib uit RWZI's naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Momenteel wordt er alleen nog zuiveringsslib naar de landbouw afgezet door industriële installaties, met name door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de chemische industrie.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2005 (indicator 0154, versie 08 , 21 juni 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.